DIN PSYKOLOG RANDERS

Videosamtaler med din psykolog - uden ventetid

Velkommen hos Din Psykolog Randers. Hurtig psykolog-hjælp til stress, angst, depression og kriser. 190 kr. rabat med lægehenvisning*.

Via din computer og mobil

Du skal ikke installere noget

DIN PSYKOLOG RANDERS

Din psykolog - uden ventetid

Du kan typisk regne med 3-7 samtaler med din psykolog. Det gælder for 71% af vores angst-, depression- og stress-forløb (2020) .

Første gang?

Så er du i gode hænder. Vi er specialister i at tage rigtig godt imod nye førstegangs-klienter.

Kom hurtigt i gang

Slip for ventetid og få hurtig hjælp. Vi sørger for at du får din første samtale hurtigst muligt.

Virker for alle

Video-samtaler virker både på bærbar computer og din mobil. Du skal ikke installere noget.

Lægehenvisning?

Vi giver 190 kr. rabat til nye klienter med lægehenvisning*, der ikke vil vente på samtale.

Kom videre i dag!

Hvad søger du hjælp til?

Klik nedenfor og se dine muligheder

Stress
Angst
Depression
Kriser

Vi tilbyder også iværksætter-coaching

Til dig, der er selvstændig, virksomhedsejer eller leder

og er presset på humør, kommunikation eller temperament.

Mød psykologerne

Frank - autoriseret psykolog

Frank Kjerstein, 1975, autoriseret psykolog

Erfaring som klinisk psykolog, krisepsykolog,

faglig koordinator og faglig leder

"Psykolog med halmstrå i lommerne"

Frank Kjerstein, autoriseret psykolog

Erfaring som klinisk psykolog, krisepsykolog,

faglig koordinator og faglig leder

"Psykolog med halmstrå i lommerne"


SMS til 4263 2400


Foto af Malene - video-samtaler om angst

Malene Nielsen, 1975, autoriseret psykolog

Erfaring som klinisk psykolog i både det offentlige og private erhvervsliv

"Ligetil og ligefrem"

Malene Nielsen, autoriseret psykolog

Erfaring som klinisk psykolog fra både

det offentlige og private erhvervsliv

"Ligetil og ligefrem"

Portrætfoto af Stine - video-samtaler med din psykolog

Stine Lægaard, 1976, autoriseret psykolog

Erfaring som klinisk psykolog og i gang med

efteruddannelse til specialist i psykoterapi

"Let at snakke med om alt det svære"

Stine Lægaard, autoriseret psykolog

Erfaring som klinisk psykolog og i gang med

efteruddannelse til specialist i psykoterapi

"Let at snakke med om alt det svære"

Anbefalinger

Åben tlf. 7:30-22:30

Alle ugens syv dage

  • Videosamtaler
  • Om os
  • Angst og terapi
  • Depression
  • Stress
  • Kriser
  • Kørselsvejledning
Videosamtaler

Videosamtaler er nemt

Den er god nok! Det er faktisk nemt. Du får en mail. Klik på linket - og du er straks i gang med din samtale. Du skal ikke installere noget.


Sæt dig godt til rette

  1. Find din bedste stol - og luk døren

2 Klik på linket fra os - så er du i gang

Om os

Flere og flere med lægehenvisning til psykolog kontakter os med frustration over ventetiden hos psykologer med ydernummer. En ventetid der er steget til 11½ uges ventetid i Danmark andre steder. Vi tilbyder vi et privat alternativ med rabat til nye klienter, der har lægehenvisning, men ikke vil vente på psykolog-hjælp. Vi har aktivt og bevidst fravalgt at ansøge om ydernummer og det systemperspektiv, der følger med i den ordning. På den måde bevarer vi friheden til selv at vælge vores ventetider og metodevalg til hver enkelt. Det er et tilbud vi er stolte af og en frihed vi fagligt og aktivt værner om.

Bag de forskellige former for psykoterapi, der bruges for at hjælpe dig i psykologsamtalerne, er der en bærende og fælles antagelse om at hvert menneske kan opnå bevidsthed om og erkendelse af egne handlemønstre og tankemønstre. Det betyder egentlig bare, at når du forholder dig bevidst til dine egne tanker og handlinger, er virkemidlet bag psykologsamtalerne at du - gennem psykologiske redskaber - hurtigt lærer at ændre, justere og udvikle på de problematiske tanker og handlemønstre, så de ikke længere volder dig besvær i dagligdagen. Det kan for eksempel være i forbindelse med angstkriser, depressionstress, seksuelle udfordringer, spiseforstyrrelser og problemer i parforholdet eller som iværksætter. Psykoterapi kan på den måde minde meget om coaching, psykoedukation, psykologisk vejledning og lignende psykologisk baserede interventioner, men psykoterapi er udviklet til at iværksætte og opnå varige og grundlæggende forandringer. Så det ikke kun virker her-og-nu, men også på lang sigt - og på egen hånd, vel at mærke. Så du bærer forandringen med dig fremover - også efter dit forløb.


Hvad enten du oplever stress, angst, depression eller kriser i livet, så kan du her booke tid til en video-samtale. Her kan du få psykolog-samtaler med det samme og du slipper altså for ventetid og ventelister. Desuden kan du få samtaler, når det passer i dit skema. Du kan også vælge aften-samtaler, hvis det passer dig bedst. Der er fuld fleksibilitet.

Angst og terapi

Generaliseret angst behandles typisk med kognitiv terapi hos privatpraktiserende psykologer, men i visse tilfælde gives der også medikamentel behandling af angst, herunder antidepressiv medicin (målrettet angst) og beta-blokkere (typisk ved eksamensangst) hos egen læge. Slider du med angst, så vil du ofte kende til flere af nedenstående symptomer:


Smerter i eller trykken for brystet

Tiltagende eller pludselig svimmelhed

Let eller moderat rysten

Ukontrollabel åndenød

Kvalme

Hyperventilation

Pludselig svedgennembrud

Kraftig hjertebanken

Muskelspænding ('tonus')

Angst for at få angst

Panik


Angstlidelser har ofte store konsekvenser for den enkelte, for pårørende og for samfundet som hele. Risikoen for alkohol- eller stofmisbrug opstår er forhøjet for mennesker med angst, eftersom både stoffer og alkohol i en vis grad reducerer angsten. I hvert fald i starten. Der er tre store typer af angst, som mange af vores klienter i Randers rammes af:


Socialangst, hvor vi oplever angst for at rødme, svede eller afsløre vores nervøsitet. Desuden er der ofte kraftig angst for andres tanker kan være kritiske og negative omkring ens person.


Generaliseret angst, hvor der er en stærk tendens til overbekymring, en konstant følelse og grundstemning af nervøsitet og anspændthed hos den enkelte.


Panikangst, hvor angstanfaldet kommer pludseligt og voldsomt, så den enkelte kan blive nervøs for at lide af hjertefejl, at besvime, blive sindssyg eller simpelthen at dø.

Læs mere om angst hos Angstforeningen

Depression

Omkring 3-4% af danskerne oplever depression i let, moderat eller svær grad. Mange søger dog ikke behandling, da de typisk ikke har registreret deres tilstand som depression. I stedet udholdes de følelses- og tankemæssige prøvelser i forpint stilhed i korte eller lange perioder, mens den ændrede adfærd og det tilhørende stemningsleje tilskrives fysiske forandringer, alderen, arbejdspres, simpel træthed eller andre ydre forhold i livet. Men heldigvis får mange hjælp af pårørende, venner eller bekendte til at erkende situationen og får derefter oftest hjælp i form af samtaleterapi hos privatpraktiserende psykologer eller medikamentel behandling hos egen praktiserende læge i Randers.


Psykologsamtaler har en dokumenteret effekt på svær depression på højde med antidepressiv medicin, har forskning påvist. Psykoterapi til depressive anbefales derfor af bl.a. Poul Videbech, der er psykiatriprofessor på Københavns Universitet, overlæge på Psykiatrisk Center og fagekspert i Psykiatrifonden. Erfaring viser dog, at selvom mange, der lider af depression, har et ønske om at gøre brug af psykologsamtaler og psykoterapi, så kan økonomien spille ind som forhindring, upåagtet at fx tilskud gives af Sygeforsikringen "danmark". Nyere tiders sundhedsforsikring vil dog typisk dække psykoterapien, men en sådan sundhedsforsikring kræver igen økonomisk råderum at have i første omgang.


Kombinationen af de to behandlingsformer - psykologsamtaler og medicin - anbefales dog generelt, da medicin ikke i sig selv ændrer på depressive tanker eller gør adfærden mere konstruktiv hos personer i en depressiv fase eller lidelse. Groft sagt, så påvirker antidepressiv medicin kun graden af subjektiv forpinthed - altså, den følelse eller stemning, der opleves af den enkelte med depression.

Læs mere på Netdoktors tema-side

Stress

Stress er i udgangspunktet en naturligt forekommende og normal, kropslig reaktion på en overbelastning. På for stærke stimuli, om du vil. Typisk over længere tid. Stress tjener til formål at sætte kroppen i stand til at overkomme og håndtere en række farer, trusler, belastninger og pres-situationer, som vi alle møder i dagligdagen med jævne mellemrum. Det kan f.eks. være når der pludselig sker noget ubehageligt eller uventet. Det kan også være når vi er nødt til at yde over evne. I de fleste tilfælde er mennesket udmærket i stand til at klare sådanne belastninger i normale situationer og efter at udfordringen eller opgaven er håndteret, aftager stressreaktionen igen. Problemet opstår, når stresssymptomerne ikke aftager, hvilket ofte sker efter længere tids overbelastning. Stresstilstanden opleves da typisk meget ubehagelig for den enkelte.

Stress-samtaler

Op mod en halv million mennesker i Danmark oplever tegn og symptomer på stress, hvilket også fører til en sørgelig statistik: omkring 25% af befolkningens sygemeldinger skyldes eller relateres til stress-lidelser. Du er altså ikke ene om at opleve indre uro, tankemylder, hjertebanken, rystende hænder eller søvnbesvær i dagligdagen eller opleve tankekaos, irritabilitet, følesesmæssig sårbahed, hukommelsesbesvær eller vægring mod stimuli, ansvar og pres. 


Stress påvirker livskvaliteten

Flere oplever også at trække sig socialt og have en knude i maven eller hovedpine. Det er typisk en tilstand, der har bygget sig op over tid, når de fleste til sidst vælger at kontakte en psykolog for at få behandling for tidlige eller alvorlige tegn på stress. Flere oplever også at trække sig socialt og have en knude i maven eller hovedpine. Det er typisk en tilstand, der har bygget sig op over tid, når de fleste til sidst vælger at kontakte en psykolog for at få behandling for tidlige eller alvorlige tegn på stress.


Prognosen for stress

Stress kan blive kronisk og for nogle endvidere føre til angst, depression og nedsat livskvalitet i en længere periode. Men for de fleste il alene det at tage imod opfordringen fra familie, venner eller kolleger om at kontakte egen læge og efterfølgende ofte en psykolog, føre til at opmærksomheden på og åbenheden omkring stress-symptomerne lindres over tid. I de situationer, hvor stress-reaktionen udløser en vedholdende angst og depression, er behandlingsperioden naturligvis tilsvarende længere.

Læs om stress på Region Midtjyllands temaside om stress.

Kriser

Et almindeligt menneskeliv er fyldt med op- og nedture, og de færreste går gennem livet uden at møde en livskrise. Kender du fornemmelsen af, at du ikke er helt der, hvor du gerne vil være? At du godt kan mærke, at noget er galt, men at du ikke tør handle eller ved, hvordan du skal handle. Nogle gange dykker vores livsglæde, og vi tvivler på os selv. Måske har du i lang tid ikke været glad for dit arbejde. Måske knirker parforholdet lige rigeligt, efter at det hele går op i børn og madpakker. Der kan være store udsving i vores humør og selvtillid gennem livet. Eller måske er du grundlæggende i tvivl om, om det er den rigtige vej, du har valgt i livet.


Typiske symptomer kan bl.a. være: Irritabilitet, tristhed, anspændthed, vrede, lav energi, modløshed, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse, ændringer i lystfølelse, ringe madlyst, chok, uvirkelighedsfornemmelse, skam, skyld, ængstelighed, psykisk uro, kropslig rastløshed og søvnbesvær.


Hurtig psykolog-hjælp til kriser

En krise, hvad enten det er en akut krise eller en eksistentiel livs-krise, opleves typisk meget overvældende. Nærmest som et chok. Livet har ændret sig rundt om en, traumatisk oplevelser fylder i sind og krop eller dagligdagens omvæltninger har været for voldsomme. Vi bliver sat ud af spillet, mister det vante fodfæste og den balance vi er normalt besidder, mens følelserne raser eller er helt stille. Blikket bliver tomt og dvælende.


Snak med en psykolog i Randers

I en krise-situation er det tit oplagt, at professionel hjælp, som fx psykolog-samtaler, er næste skridt. Det opleves ofte direkte nødvendigt at få snakket med nogen - at bearbejde oplevelserne, følelserne og tankerne, der kan være et stort kaos eller skabe en pacificerende og forstummende stilhed i tanke, følelser og evne til at orientere sig mod handling og vant funktion.

Læs Psykiatrifondens tre råd til kriser

Kørselsvejledning

Kørselsvejledning

Kører du fra Randers centrum og til Din Psykolog i Mørke, så tager det kun 28 minutter. Men du kan slippe helt for køreturen til Djursland og vælge en videosamtale med din psykolog, i stedet. Så kan du blive i Randers og nyde udsigten over Randers Fjord - skønt placeret midt i Kronjylland.

Randers centrum - rådhuset med Niels Ebbesen-statue i front

Foto af Κάρστεν, CC BY-SA 4.0

Kør fra Randers centrum - rådhuset med Niels Ebbesen - til Mørke på 28 minutter.

Psykolog uden ventetid - via video-samtaler

Leder du efter en psykolog nær Randers havn, Randers Centrum, Kristrup, Vorup eller Romalt? Slip for ventetid. Bestil en video-samtale med din psykolog, i stedet.

Video-samtaler med Din Psykolog Randers - uden ventetid

Din Psykolog ApS

CVR 39528045

Tlf. 4263 2400


GDPR | Priser | Om os | Email | Bestil tid

Psykolog-samtale

880 kr


Med lægehenvisning*

690 kr


Tilskud fra 'danmark'

300 kr

Psykolog-samtale

880 kr


Med lægehenvisning*

690 kr


Tilskud fra 'danmark'

300 kr

Psykolog-samtale

880 kr


Med lægehenvisning*

690 kr


Tilskud fra 'danmark'

300 kr